Dr. Pedro J. Cabeza Vengoechea

Actividades de la consulta

  • Completa exploración ginecológica.
  • Ecografía ginecológica.
  • Citología cervical ginecológica.
  • Inserción de dispositivos intrauterinos y subcutáneos:
    • Dispositivo intrauterino (DIU).
    • Inserción de implantes subcutáneos.